Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie sklep internetowy pod nazwą DużoMiodu.Pl (dalej: Sklep lub administrator) prowadzony przez Marcina Pawłowskiego zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (MJ Marcin Pawłowski, ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa tel. 725 344 624) przetwarza dane osobowe Klientów i użytkowników witryny internetowej Sklepu (dalej określonych zbiorczo jako: Klient), jakie Sklep podjął środki, by zapewnić bezpieczeństwo tych danych oraz komu je udostępnia a także o prawach osób, których dane Sklep przetwarza.
 2. Dane osobowe przekazywane Sklepowi www.duzomiodu.pl za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Administratorem danych osobowych jest Marcin Pawłowski zarejestrowany w CEiDG (MJ Marcin Pawłowski, ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa tel. 725 344 624; NIP NIP: 1180449310, REGON: 280596524).
 4. Przekazanie danych osobowych Sklepowi DużMiodu.Pl jest dobrowolne i odbywa się w związku z umowami sprzedaży zawieranymi między Sklepem a Klientem oraz w związku z usługami świadczonymi przez Sklep na rzecz Klientów. Niepodanie określonych danych przez Klienta podczas składania zamówienia uniemożliwia zawarcie i realizację umowy sprzedaży a także może uniemożliwiać realizację innych usług świadczonych przez Sklep, o których mowa w Regulaminie Sklepu.
 5. Polityka prywatności Sklepu może ulegać zmianom. Klient będzie informowany o wszelkich zmianach tego dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w witrynie internetowej www.duzomiodu.pl.

Okoliczności pozyskiwania danych oraz ich rodzaj i zakres

 1. Sklep zbiera dane osobowe Klientów w następujących okolicznościach:
 • podczas rejestracji konta Klienta w Sklepie w celu realizacji przez Sklep darmowej usługi prowadzenia konta i zarządzania nim – podstawą pozyskania danych jest zgoda Klienta, który decyduje się założyć konto; nieprzekazanie tych danych uniemożliwia Sklepowi prowadzenie konta Klienta;
 • przy składaniu zamówienia w Sklepie w celu wykonania umowy sprzedaży – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne, by Sklep zawarł z Klientem umowę sprzedaży i ją zrealizował;
 • przy zapisywaniu się na newsletter w celu wykonania bezpłatnej usługi wysyłki newslettera – na podstawie dobrowolnej zgody Klienta; zgoda może być w każdym czasie i bez uzasadnienia odwołana po skontaktowaniu się przez Klienta z administratorem, do którego kontakt podany został w Informacjach ogólnych Polityki prywatności; niepodanie danych uniemożliwia realizację usług wysyłki newslettera;
 • w celu przeprowadzenia procedury reklamacji – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych jest obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; podanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznego przebiegu procedury reklamacyjnej;
 • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie jej do potrzeb Klientów.

2. Sklep w powyżej wymienionych sytuacjach pozyskuje od Klientów następujące dane osobowe (lub niektóre z nich): e-mail, adres pocztowy w tym: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Przedsiębiorcy przekazują także Sklepowi takie dane jak firma i NIP.
Sklep gromadzi również dane związane ze sposobem korzystania przez Klientów z witryny internetowej Sklepu np. informacje o linkach, w które Klient zdecyduje się kliknąć lub innymi czynnościami, podejmowanymi w witrynie Sklepu.
Sklep może też pobierać takie informacje jak adres IP komputera Klienta, adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Sklep

1. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep, ma prawo:

 • dostępu do danych (art. 15 RODO) m.in. Klient może żądać informacji o celach przetwarzania danych, swoich prawach, podmiotach trzecich, którym są przekazywane dane;
 • poprawienia danych (art. 16 RODO);
 • „bycia zapomnianym” – tj. do usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych, w których posiadaniu jest Sklep (art. 17 RODO);
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na przetwarzanie danych zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody, cofnięcie zgody może uniemożliwiać korzystanie z usług Sklepu, jeśli mogą być one świadczone jedynie za zgodą Klienta;
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – np. gdy Klient kwestionuje poprawność danych, a także przetwarzanie ich zgodnie z prawem oraz gdy dane przestały być niezbędne do celów, w jakich je zebrano;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych (art. 21 RODO) – sprzeciw może być złożony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych Klienta z uwagi na uzasadniony interes Sklepu.

2. W celu realizacji wymienionych praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail lub pocztowym wskazanym w Informacjach ogólnych niniejszej Polityki Prywatności.

3. Jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy, przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty trzecie, którym Sklep udostępnia dane osobowe klientów

 1. Sklep przekazuje dane osobowe Klientów innym podmiotom w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy towarów zakupionych w Sklepie tj. firmie Trzy Pestki sp. z o. o. Następnie w zależności od wybranej formy dostawy firma Trzy Pestki sp. z o.o. przekazuje dane Klienta podmiotowi, który zajmuje się dostawą towarów i którym w zależności od wyboru klienta jest: firma kurierska, z którą Sklep współpracuje, Poczta Polska SA lub InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz inne podmioty, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy w imieniu Sklepu na rzecz Klientów.
 2. Sklep przekazuje także dane osobowe Klientów podmiotom trzecim w związku z realizacją płatności za produkty nabyte w Sklepie. Są to:
  a) firma kurierska, z której usług korzysta Sklep, by zrealizować dostawę na rzecz Klienta lub Poczta Polska SA – w przypadku płatności za pobraniem,
  b) Payu SA, Paypal, bank, który udostępnia Sklepowi infrastrukturę do obsługi płatności przez Internet oraz przy użyciu instrumentów płatniczych lub inny operator płatniczy, z którym współpracuje Sklep – w zależności od wyboru formy płatności dokonanego przez Klienta.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • tak długo jak jest to konieczne, by zrealizować umowę sprzedaży bądź inne usługi świadczone przez Sklep oraz przez czas właściwy dla przedawnienia roszczeń związanych z ich realizacją względem Sklepu i przysługujących Sklepowi wobec osób trzecich,
 • w razie udzielenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, mogą być one przetwarzane aż do odwołania zgody przez Klienta oraz przez czas potrzebny na potwierdzenie wykonania obowiązków Sklepu i przedawnienia roszczeń względem Sklepu i przysługujących Sklepowi wobec osób trzecich.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klientów odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pobraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Jeśli to tylko możliwe, Sklep używa szyfrowanych połączeń (SSL). Dostęp do wszystkich baz danych chroniony jest hasłem o znacznej sile, zbudowanym zgodnie z dobrymi praktykami, np. zawierającymi duże, małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Pliki cookie i śledzenie stron

 1. Witryna Sklepu wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu Sklep może poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić funkcjonalności przydatne Klientom i użytkownikom strony WWW.
 2. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera lub urządzenie mobilnego użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają Sklepowi rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na jego stronie. Dzięki plikom cookie Sklep jest w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla Klienta. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Klient może skorzystać z sekcji „pomocy”, znajdującej się w pasku narzędzi większości przeglądarek, aby sprawdzić, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez Sklep pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika lub Klienta. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, Klient może przejść na stronę: http://www.allaboutcookies.org.
 3. Sklep korzysta z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się Klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia Sklepowi przejmowania jakichkolwiek danych osobowych. Przykładem takiego oprogramowania jest Google Analytics.
 4. Witryna Sklepu zawiera także linki i odnośniki do innych stron internetowych – Sklep nie odpowiada jednak za ochronę danych osobowych i zasady gromadzenia plików cookie przez podmioty prowadzące te strony WWW. Zaleca się każdorazowe zapoznanie się z informacjami o ich polityce prywatności oraz polityce dotyczącej zbierania przez nie plików cookie.